Algemene voorwaarden

EQU-ALL staat voor Equine Quality Use for ALL en zal er ook alles aan doen om dit waar te maken.

Het halster van EQU-ALL heeft een vernieuwd model; hierdoor zit er modelrecht op het halster. Namaken is dus niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van de directie van EQU-ALL.

EQU-ALL kan niet aansprakelijk gesteld worden voor:
– Kleur verschillen/afwijkingen.
– Onrechtmatig gebruik van de producten die EQU-ALL heeft geleverd.
– Verlies/ diefstal van een bij EQU-ALL afgenomen product.
– Schade die is veroorzaakt door, of het gevolg is van een gebrek in de van ons gekochte zaken (gevolgschade). Wij zijn niet aansprakelijk voor onjuist gebruik van de bij ons aangeschafte producten.

EQU-ALL
wil u erop wijzen dat de halsters van EQU-ALL niet gemaakt zijn om in de wei om te houden; net als bij elk ander halster is er een gevaar dat uw paard ergens achter blijft hangen. De halsters van EQU-ALL zijn veiliger omdat de sluiting zal breken voordat uw paard iets breekt. EQU-ALL kan niet aansprakelijk gesteld worden voor letsel wat door het halster is toegedaan.

Prijzen
Alle genoemde prijzen op deze website zijn inclusief BTW. Typefouten voorbehouden. Wij factureren de prijs die op het moment van uw bestelling actueel is. Aan het feit dat u op een eerder tijdstip een lagere prijs heeft gezien, kunt u geen rechten ontlenen.

Levering: Over het algemeen zijn de kleuren die op de website staan op voorraad, mocht dit niet zo zijn dan krijgt u een indicatie hoe lang het duurt voordat uw halster gemaakt kan worden.

Niet betaalde factuur
Indien wij, ondanks het sturen van een herinnering, geen of een onvolledige betaling ontvangen, zullen wij de incassering van het openstaande bedrag overdragen aan een incassobureau. Dit betekent een verhoging van het factuurbedrag met incassokosten van minimaal € 40,00 met een maximum van 15% van de hoofdsom.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *